Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja internet prodavnice TUNGUZIJA SHOP definisani su u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini i dobrim poslovnim običajima. Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge važeće zakonske propise Republike Srbije. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

AMS Digital Lab iz Niša, kao punopravni vlasnik internet prodavnice TUNGUZIJA SHOP i registrovani privredni subjekt za obavljanje poslova prodaje posredstvom interneta, zadržava pravo da može Uslove izmeniti i dopuniti u bilo kom trenutku. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani i ona će se primenjivati na ugovorne odnose u kojima stupate preko ove internet prodavnice. Ipak, ovi Uslovi nisu zamena za pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, i slučaju kolizije normi Uslova sa imperativnim odredbama važećih zakona primenjivaće se zakonske norme.

Opšti uslovi korišćenja

Sadržaji objavljeni na internet sajtu TUNGUZIJA SHOP, vlasništvo su firme AMS Digital Lab iz Niša i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva zakosna pravila koja uređuju oblast intelektualne svojine. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koristite internet sajt TUNGUZIJA SHOP nije dozvoljeno da:

 • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja.
 • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja pravila privatnosti i poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
 • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu.
 • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili se lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije.
 • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem.
 • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja i/ili sticanja protivpravne imovinske koristi.
 • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ukoliko prekršite bilo koju od navedenih zabrana možemo Vas sprečiti privremeno ili trajno da koristite ovaj internet sajt. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo prestupe nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu nadležnom sudu.

Linkovi sadržani na internet sajtu TUNGUZIJA SHOP koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo radi Vaše pogodnosti (na primer, link ka sajtu proizvođača). AMS Digital Lab ne kontroliše i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. AMS Digital Lab nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe.

Pre slanja porudžbine, kupac prihvata Uslove pod kojima se realizuje kupovina na daljinu i prihvata saglasnost sa odredbama zakona koji se odnose na povraćaj robe kupljene na daljinu a koji se odnose na njegove prava i obaveze kao kupca.

Cene u Internet prodavnici

Sve cene na internet sajtu TUNGUZIJA SHOP iskazane su u dinarima.

TUNGUZIJA SHOP zadržava pravo promene cena bez prethodne najave, bilo da se radi o povećanju ili smanjenju cena. Navedeno ne važi za artikle na akcijama i za sniženja, koji se posebno najavljuju.

Iako se trudimo da cene na sajtu budu maksimalno ažurne, može se desiti da se potkrade greška. Osobe iz naše firme zadužene za internet prodaju obavezno kontaktiraju kupca telefonom posle svake porudžbine, upravo da bi se izbegli nesporazumi i neprijatne situacije.

Načini plaćanja

Za naručene proizvode na internet prodavnici TUNGUZIJA SHOP trenutno su moguća dva modaliteta plaćanja: plaćanje pouzećem i plaćanje preko računa.

Detaljnije o načinima plaćanja možete se informisati na stranici Načini plaćanja.

Isporuka robe

Isporuka robe na teritoriji Srbije obavlja se u saradnji sa kurirskom službom Post Express.

Cena isporuke je besplatna za robu čija je vrednost preko 50.000 dinara. Za isporuku robe manje vrednosti primenjuje se Cenovnik kurirske službe Post Express.

Više o načinu i uslovima isporuke, pročitajte na stranici Isporuka.

Servis, garancija, reklamacije

Svi artikli koje prodajemo imaju obezbeđene servise u Republici Srbiji.

Internet prodavnica TUNGUZIJA SHOP ne servisira uređaje, ali je dužna da u zakonskom roku važenja saobraznosti robe obezbedi usluge primanja i slanja neispravne robe servisima.

Reklamacije se podnosi slanjem elektronske pošte na adresu podrska@tunguzijashop.rs. Naša internet prodavnica ima lica zadužena za obradu reklamacija koja će vam dati odgovor u najkraćem mogućem roku i rado pružiti pomoć u takvim situacijama.

Kupac je dužan da se pridržava napomena o korišćenju artikla koje je proizvođač naveo u uputstvu za korišćenje. Kupac ne može da ostvari svoja prava u slučaju da je fizički oštetio proizvod, ako je neispravan proizvod servisiralo nestručno lice ili lice koje nije ovlašćeni serviser, ako se nije pridržavao uputstava za upotrebu i tako izazvao kvar uređaja, ili ako je kvar nastao dejstvom tzv. više sile (udar groma, poplava, požar itd).

Politika Privatnosti

U skladu sa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, podaci koje ostavljaju kupci na sajtu koriste se isključivo za komunikaciju u slučajevima kupovine robe, reklamacija i informacija za kupce. TUNGUZIJA SHOP lične podatke kupaca ne koristi za druge namene niti će to raditi.

Neke stranice ove internet prodavnice bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanja kako i kada je određena internet stranica posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo našu internet prodavnicu i pružimo posetiocima bolje korisničko iskustvo.

Korišćenjem veb sajta TUNGIZIJA SHOP saglasni ste sa našom politikom privatnosti i politikom kolačića, o kojima se detaljnije možete informisati na stranici Politika Privatnosti.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora na daljinu

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), kupovina preko našeg prodajnog internet sajta smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Neki od tih slučajeva mogu biti relevantni, imajući u vidu asortiman robe i usluga u našoj ponudi, a to su:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane, i
 • isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Više o pravu na odustanak od ugovora na daljinu možete saznati na stranici Prava potrošača.